ข้อมูลการเที่ยวญี่ปุ่น(Tokyo)

เที่ยวโตเกียว (TOKYO)


โตเกียว (Toyko) เป็นมหานครขนาดใหญ่ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นและเจริญเป็นอันดับต้นๆของโลก เป็นจุดหมายหลักของคนที่จะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้ง และนักกิน มีระบบการคมนาคมที่ครอบคลุม สะดวก และรวดเร็ว

สภาพอากาศและอุณหภูมิโดยรวมของเมืองโตเกียว
จะกึ่งๆร้อนชื้น มีความแตกต่างระหว่าง ฤดูกาลทั้ง 4 อย่างชัดเจน ในฤดูหนาวอาจจะมีหิมะตกบ้างแต่ไม่มาก ส่วนในฤดูร้อนจะชื้นและอบอุ่น ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงจึงเป็นช่วงที่อบอุ่นและเย็นสบายที่สุด แต่ก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อาจจะมีพายุฝนบ้างในช่วงฤดูร้อน หรือพายุหิมะในช่วงฤดูหนาว ส่วนในฤดูอื่นๆ ฝนที่ตกมักจะเป็นแค่ละอองฝนเพียงเล็กน้อยระหว่างวันเท่านั้น

4 Season In Tokyo


★ สภาพอากาศและอุณหภูมิในฤดูหนาวของโตเกียว เดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ Winter in Tokyo
★ สภาพอากาศและอุณหภูมิในฤดูใบไม้ผลิของโตเกียว เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม Spring in Tokyo
★ สภาพอากาศและอุณหภูมิในฤดูร้อนของโตเกียว เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม Summer in Tokyo
★ สภาพอากาศและอุณหภูมิในฤดูใบไม้ร่วงของโตเกียว เดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน Autumn in Tokyo

สถานที่ท่องเที่ยวโตเกียวยอดฮิต


    

    

    

 


 
 

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2561 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2018 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved

offline Close

Image