โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 98 รายการ 
รหัสทัวร์
     JP JL-1/EDC
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY GOLDEN TRIP IN JAPAN 6D3N (20-25APR17) 43,900.-
สายการบิน
     Japan Airlines
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     43,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) ย่านกิออน ปราสาทนิโจ้ (รวมค่าเข้าชม) วัดคินคะคุจิ เมืองเกียวโต ป่าไผ่อาราชิยาม่า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดเบียวโดอิน เมืองโอซาก้า เมืองนารา วัดโทไดจิ NARA DEER PARK ช็อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) วัดชิเทนโนจิ ริงกุพรีเมียมเอ๊าท์เล็ท
กำหนดการ
 
     วันที่ 20 - 25 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     JP XJ-39/Z
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น STRONG PINKMOSS IN TOKYO 5D3N (MAY-JUN17) 27,900.-
สายการบิน
     Air Asia X
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     27,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบ อาชิ โอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ทุ่งดอกพิงค์มอส พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจุกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ โตเกียว อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด
กำหนดการ
 
     วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2560
     วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2560
     วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2560
     วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2560
     วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2560
     วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2560
     วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2560
     วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2560
     วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2560
     วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2560
     วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2560
     วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2560
     วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2560
     วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2560
     วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2560
     วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2560
     วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2560
     วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2560
     วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2560
     วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2560
     วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     JP XJ-8/JWL
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA 5D4N (MAR-APR17) 35,888.-
สายการบิน
     Air Asia X
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     35,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ อาคารทาคายาม่า นาโกย่า เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ โอซาก้า อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ชินไซบาชิ ดิวตี้ฟรี
กำหนดการ
 
     วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2560
     วันที่ 5 - 9 เมษายน 2560
     วันที่ 12 - 16 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     JP XJ-7/JWL
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA FUJI NAGOYA 5D4N (MAR-MAY17) 38,888.-
สายการบิน
     Air Asia X
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     38,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น กิฟุ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ อาคารทาคายาม่า มัตสึโมโตะ ปราสาทมัตสึโมโต้ มัตสึโมโตะ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ออนเซ็น ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบยามานะ นาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ โอซาก้า ชินไซบาชิ หมู่บ้านนินจาอิงงะ ดิวตี้ฟรี
กำหนดการ
 
     วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2560
     วันที่ 5 - 9 เมษายน 2560
     วันที่ 12 - 16 เมษายน 2560
     วันที่ 19 - 23 เมษายน 2560
     วันที่ 26 - 30 เมษายน 2560
     วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     JP HX-19/SSH
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO BLOSSOM 6D3N (JUN17) 38,900.-
สายการบิน
     Hongkong Airline
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     38,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเช็กแล็บก็อก สนามบินชิโตเซ่ เมืองอาซาฮีคาว่า อาซาฮีคาว่า เก็บผลไม้สดๆ จากไร่ โทมิตะฟาร์ม ชิคิไซ โนะ โอกะ น้ำตกกิงกะ ริวเซอิ โซอุนเคียว โซอุนเคียว ถ้ำน้ำแข็งคามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน สวนสัตว์อาซาฮียาม่า ทำเนียบรัฐบาลเก่า ย่านทานูกิโคจิ ซัปโปโร คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี สนามบินชิโตเซ่ สนามบินเช็กแล็บก็อก
กำหนดการ
 
     วันที่ 10 - 15 มิถุนายน 2560
     วันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2560
     วันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     JP XJ-18/SSH
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น PINK OSAKA KYOTO 4D3N (MAR-APR17) 29,999.-
สายการบิน
     Air Asia X
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     29,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว เกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชินไซบาชิ อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
กำหนดการ
 
     วันที่ 26 - 29 มีนาคม 2560
     วันที่ 2 - 5 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     JP HX-17/SSH
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO TULIP&PINK MOSS 6D3N (27MAY-1JUN17) 37,900.-
สายการบิน
     Hongkong Airline
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     37,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเช็กแล็บก็อก สนามบินชิโตเซ่ เมืองอาซาฮีคาว่า อาซาฮีคาว่า ทุ่งพิงค์มอสทาคิโนะอุเอะ ทุ่งดอกทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ น้ำตกกิงกะ ริวเซอิ โซอุนเคียว โซอุนเคียว ถ้ำน้ำแข็งคามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน สวนสัตว์อาซาฮียาม่า ทำเนียบรัฐบาลเก่า ย่านทานูกิโคจิ ซัปโปโร ตลาดปลานิโจ เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต
กำหนดการ
 
     วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     JP XW-27/KV
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI TAKAYAMA TOKYO 5D4N (APR17) 38,888.-
สายการบิน
     Nok scoot
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     38,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น มิตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ TOKYO BAY AQUALINE วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด หุบเขาโอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM วัดเซนโคจิ ถนนนาคามิเซะ ช้อปปิ้งชินจูกุ เทศกาลชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA อิออน พลาซ่า
กำหนดการ
 
     วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2560
     วันที่ 6 - 10 เมษายน 2560
     วันที่ 13 - 17 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     JP TG-23/JG
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PINK MOSS SAKURA NO.2 6D4N (MAY17) 52,900.-
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     52,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda Memorial Park) โอตารุ คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ หมู่บ้านราเมน ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา (ผ่านชม) ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ หมู่บ้านไอนุ เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ ทะเลสาบโทยะ ภูเขาโชวะชินซัง มิตซุย เอาท์เล็ต
กำหนดการ
 
     วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 10 - 15 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     JP TG-22/JG
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PINK MOSS SAKURA NO.1 5D3N (6-10MAY17) 45,900.-
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     45,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda Memorial Park) คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ หมู่บ้านราเมน ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา (ผ่านชม) ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ
กำหนดการ
 
     วันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 มี.ค. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 98 รายการ 

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2017 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved

offline Close

Image