โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 68 รายการ 
รหัสทัวร์
     JP TG-24/JG
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE HONSHU PRO. 6D3N (SEP) 38,900.-
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     38,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค -ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น - โอวาคุดานิ(บัส) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทะเลสาบปลาไหล - นาโกย่า - ย่านซาคาเอะ เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปราสาททองคินคาคุจิ ย่านชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เมืองนารา - อิออนพลาซ่า - วัดโทไดจิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต
กำหนดการ
 
     วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     JP HX-09/SH
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO TULIP&PINK MOSS
สายการบิน
     Hongkong Airline
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     37,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย อลังการกับความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปและทุ่งพิงค์มอส ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิด ช้อปกระหน่ำย่านทานูกิโคจิ พิเศษ ให้ท่านบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด และ แช่ออนสไตล์ญี่ปุ่น!!
กำหนดการ
 
     วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     JP TG-25/JG
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA PRO. 6D3N (SEP) 39,900.-
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     39,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ - ไร่วาซาบิ - สถานีรถไฟมัตสึโมโต้ คามิโคจิ - ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออนพลาซ่า - ปราสาททองคินคาคุจิ - สถานีรถไฟเกียวโต - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ย่านกิอองมาจิ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต
กำหนดการ
 
     วันที่ 27 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     JP TZ-26/TTN
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซุปตาร์ มหานคร 5D3N (JUN-AUG) 20,888.-
สายการบิน
     Scoot
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     20,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ฟูจิชั้น 5 ชมดอกลาเวนเดอร์ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
กำหนดการ
 
     วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560
     วันที่ 6 - 6 มิถุนายน 2560
     วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2560
     วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2560
     วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2560
     วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2560
     วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2560
     วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2560
     วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560
     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     JP XJ-08/SH
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI 4D3N
สายการบิน
     Air Asia X
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     4 วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
     28,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     *** ล่องทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ พิเศษ!!! ให้ท่านได้ ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ***
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     30 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     JP TG-26/TTN
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซุปตาร์ ลำซิ่ง 6D4N (MAY) 39,999.-
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     39,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     เมืองบิเอะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์ เมืองมอนเบทสึ – สวนทาคิโนอูเอะ – สวนคายุมิเบ็ทสึ – เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองอาซาฮิคาว่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง – ดิวตี้ฟรี – มิสชุยเอาเล้ตท์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด
กำหนดการ
 
     วันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     JP XJ-07/SH
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 7D4N. SHIBA SAKURA
สายการบิน
     Air Asia X
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     38,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     *** ชมความงดงามของทุ่งดอกชิบะซากระหรือที่เรียกกันว่า ทุ่งพิงค์มอส ช้อปกระหน่ำ 2 แหล่งช้อปชื่อดัง พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ***
กำหนดการ
 
     วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     JP XJ-06/SH
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 7D4N
สายการบิน
     Air Asia X
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     38,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     *** สักการะหลวงพ่อโตกลางแจ้งคามาคูระ ช้อปกระหน่ำ 2 แหล่งช้อปชื่อดัง พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ***
กำหนดการ
 
     วันที่ 27 - 3 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2560
     วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2560
     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     JP XJ-05/SH
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 6D3N.
สายการบิน
     Air Asia X
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     32,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     *** ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปกระหน่ำ 2 แหล่งช้อปชื่อดัง พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ***
กำหนดการ
 
     วันที่ 8 - 13 มิถุนายน 2560
     วันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2560
     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     JP XJ-04/SH
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 6D3N. SHIBA SAKURA
สายการบิน
     Air Asia X
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     32,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     *** ชมความงดงามของทุ่งดอกชิบะซากระหรือที่เรียกกันว่า ทุ่งพิงค์มอส ช้อปกระหน่ำ 2 แหล่งช้อปชื่อดัง พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ***
กำหนดการ
 
     วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 เม.ย. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 68 รายการ 

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2017 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved

offline Close

Image